top of page
Combination Lock

I. ŠTO SU PRAVILA PRIVATNOSTI

ASCOM-invest poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar društva ASCOM-invest.

Ovim Pravilima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima tvrtke ASCOM-invest, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, tvrtka ASCOM-invest želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima i privolama. 

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

II. KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima tvrtka ASCOM-invest ostvaruje poslovnu suradnju:

 • ​koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);

 • ​kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;

 • ​koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;

 • ​koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo.

 

III. O NAMA

​​​

Tvrtka ASCOM-invest se u okviru ovih Pravila privatnosti navodi u smislu člana iz ove točke.

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na tvrtku ASCOM-invest.

Tvrtka ASCOM-invest ovlaštena je definirati vlastite politike i dodatna pravila zaštite osobnih podataka u skladu sa poslovnim i sigurnosnim zahtjevima, ovim Pravilima,  Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Za obradu podataka odgovorna je tvrtka ASCOM-invest podatke koje obrađuje.

 

​IV. KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se tvrtka ASCOM-invest pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika.

Tvrtka ASCOM-invest osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

 • ​Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, tvrtka ASCOM-invest će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Tvrtka ASCOM-invest će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Tvrtka ASCOM-invest će osigurati informacije ispitanicima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznat sa svim relevantnim informacijama.

 • ​Uz ograničenje svrhe – osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

 • ​Smanjenje količine podataka – tvrtka ASCOM-invest upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

 • ​Uz ograničenje pohrane – tvrtka ASCOM-invest osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.

 • ​Točno, potpuno i ažurno – tvrtka ASCOM-invest osigurava poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijesti tvrtku ASCOM-invest. Tvrtka ASCOM-invest primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka.

 • ​Osigurava cjelovitost i povjerljivost - tvrtka ASCOM-invest prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju djelatnici tvrtke ASCOM-invest ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa tvrtke ASCOM-invest i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Tvrtka ASCOM-invest primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

 

V. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svoga poslovanja tvrtka ASCOM-invest može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane strane:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),

 • ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Korisnici:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),

 • ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),

 • ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),

 • ​podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)

 • ​rezultati testiranja

​​​Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • ​svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),

 • ​podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),

 • ​podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

​​​Vanjski suradnici i poslovni partneri:

 • ​kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),

 • ​podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),

 • ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),

 • ​podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

 

​​​​VI. KOJE OSOBNE PODATKE NE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

Tvrtka ASCOM-invest ne obrađuju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka provodit će se od strane tvrtke ASCOM-invest iznimno u sljedećim uvjetima:

 • ​ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha;

 • ​obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava tvrtke ASCOM-invest ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Europske Unije, Prava Republike Hrvatske ili kolektivnog ugovora u skladu s Pravom Republike Hrvatske koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika

 • obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca

 • obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik

 • obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

VII. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE 

Tvrtka ASCOM-invest može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

 • ​Kao dio naših poslovnih procesa te za vrijeme ispunjavanja naših zakonskih obveza ili obveza iz ugovora o prodaji naših usluga;

 • ​Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od grupe;

 • ​Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online upitnika,

 • ​Vašim javljanjem na oglas za posao ili druge edukacije,

 • ​Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom Vaše izravne komunikacije sa tvrtkom Com, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili e-maila;


​​​​​VIII. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE 

Tvrtka ASCOM-invest može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • ​usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske

 • ​ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje tvrtka ASCOM-invest pruža

 • ispunjenje svojih obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda tvrtke ASCOM-invest;

 • ​ponuda usluga i proizvoda tvrtke ASCOM-invest na tržištu;

 • ​analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;

 • ​unaprjeđenje usluga i proizvoda tvrtke ASCOM-invest, mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;

 • ​upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;

 • ​odabir kandidata za zapošljavanje ili druge edukacije;

za marketing aktivnosti koje mogu biti:

 • ​webinari

 • ​događanja

 • ​slanje newslettera;


IX. KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
 

Tvrtka ASCOM-invest obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • ​izvršavanje ugovora o prodaji usluga tvrtke ASCOM-invest ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i tvrtke ASCOM-invest;

 • ​legitimni interes za pružanje usluge internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i tvrtke ASCOM-invest, radi dijeljenja osobnih podataka s tvrtkom ASCOM-invest i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti, radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;

 • ​izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita

 • ​radi ispunjavanja pravnih obveza tvrtke ASCOM-invest, osobito s osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih, propisa radnog prava i ostalih pravnih obveza.

 

​​​​X. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima,

 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa;

 • ​Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog razdoblja neaktivnosti

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

 

XI. S KIME MOŽEMO DIJELITI OSOBNE PODATKE​

 

Tvrtka ASCOM-invest može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:  

 • ​ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona;

 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.

 • izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu tvrtke ASCOM-invest pri čemu tvrtka ASCOM-invest osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sama;

 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s ispitanikom;

 • ​u slučaju promjene vlasničke strukture tvrtke ASCOM-invest u budućnosti, moguće je da tvrtka ASCOM-invest prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja grupe

 • na temelju privole ispitanika.

​​​​Takve treće osobe uključuju:

 • ​Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske

 • ​Financijske institucije s kojima tvrtka ASCOM-invest surađuje

 • ​Revizore unutar i izvan tvrtke ASCOM-invest te ostalim tijelima koji su ovlašteni za reviziju

 • ​Dobavljače koje grupa angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun tvrtke ASCOM-invest, za izvršenje obveza iz ugovora s ispitanicima

 • ​Ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima tvrtka ASCOM-invest ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje tvrtka ASCOM-invest pruža itd.

​​​Prilikom prijenosa podataka ispitanika tvrtke ASCOM-invest strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

Tvrtka ASCOM-invest odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka kao i unutar tvrtke ASCOM-invest.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

 

XII. KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Tvrtka ASCOM-invest poštuje pravo na privatnost, podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje zakonitih osnova obrade te ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka.

U trenutku prikupljanja informacija od ispitanika tvrtka ASCOM-invest će pružiti sljedeće primjenjive informacije:

 • ​identitet i kontaktne podatke voditelja obrade,

 • ​kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka,

 • ​svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu,

 • ​legitimne interese,

 • ​primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,

 • ​namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji),

 • ​razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje,

 • ​prava vezana uz privole,

 • ​te postojanje niže navedenih prava.

U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Ispitanici imaju sljedeća prava:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - ispitanik ima pravo od tvrtke ASCOM-invest ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a tvrtka ASCOM-invest ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • ​a. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

 • ​b. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu

 • ​c. ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka

 • ​d. osobni podaci nezakonito su obrađeni

 • ​e. osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

​​​​​​​Pravo na pristup podacima - ispitanik ima pravo dobiti od tvrtke ASCOM-invest potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

Pravo na ispravak - ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od tvrtke ASCOM-invest ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s grupom.

Pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio tvrtki ASCOM-invest u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Tvrtka ASCOM-invest u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od tvrtke ASCOM-invest pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu tvrtke ASCOM-invest ili putem e-mail adrese: timea@ascom-invest.hr.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje grupa traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između tvrtke ASCOM-invest i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima, natječajima ili edukacijama.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Promjenu privole možete izvršiti putem web sučelja ili slanjem e-maila na adresu timea@ascom-invest.hr;

 

​XIII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikuplja, tvrtka ASCOM-invest provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika.

Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo. Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave unutar tvrtke ASCOM-invest, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.

Pristup podacima unutar tvrtke ASCOM-invest ograničen je samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka i to isključivo ovlaštenim osobama koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge, u skladu sa jasno definiranim ulogama i odgovornostima unutar tvrtke ASCOM-invest. Svi zaposlenici tvrtke ASCOM-invest obvezani su ugovorima o povjerljivosti podataka i angažiramo isključivo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

Tvrtka ASCOM-invest ne može garantirati 100% sigurnost prijenosa podataka preko interneta, web stranica, mobilnih aplikacija, računalnih sustava ili bilo koje druge javne mreže.

​XIV. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Tvrtka ASCOM-invest ne provodi automatsku obradu podataka.

 

​XV. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kako bi web stranica tvrtke ASCOM-invest radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (Cookies).

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. 

 • Chrome

 • ​Firefox

 • ​Internet Explorer 9

 • Internet Explorer 7 i 8

 • ​Opera (stranica na engleskom jeziku)

 • ​Safari (stranica na engleskom)

bottom of page